כללי

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר על כל תכניו ושירותיו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

המונח “שירות”, או “שירותים”, או “שירותי האתר” כולל כל שירות הניתן באמצעות האתר, לרבות המוצרים בו, ניהול שיווקי, או כל שירות אחר שיתווסף לאתר מעת לעת.

תנאי שימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, או השירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

מערכת אתר פיזיקה משפחתית שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת אתר פיזיקה משפחתית עקב ביצוע השינויים הנ”ל.

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

כל התכנים באתר פיזיקה משפחתית מוגנים בזכויות יוצרים והבעלות עליהם הינה ברשות אתר פיזיקה משפחתית ומפעיליו.

 במידה ולא קיים חוזה אחר בין אתר פיזיקה משפחתית לבין גורם המעוניין להציג או להפיץ תכנים מהאתר, זכויות היוצרים על התכנים תהיה בבעלות בלעדית של אתר פיזיקה משפחתית ומפעיליו.

קורסים אינטרנטיים

הגישה לקורסים האינטרנטיים באתר מחייבת רישום, בין אם ע”י תשלום ובין אם ע”י הטבה, שניתנת במסגרת שירות אחר.

בהצטרפותך לקורס אינטרנטי באתר הינך מאשר כי ידוע לך:

הגישה לקורס אינה מקנה שירות נוסף מבעלי זכויות פיזיקה משפחתית ו/או מבעלי האתר ומפעיליו וממעבר לגישה לתכני הקורס, אלא אם צוין אחרת בתנאי הקורס שאליו נרשמת.

בעלי האתר יעשו ככל שביכולתם להעלות תכנים שימושיים בעלי ערך, אך האחריות לתדירות הגישה לקורסים שהינך רשום אליהם חלה עליך בלבד.

התשלום עבור הספרים או גישה לקורסים האינטרנטיים באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או פייפל.

זמינות השירות ותמיכה טכנית

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בבעלי האתר ותכניו ואם מסיבות אחרות. ברור כי בעלי האתר יעשו כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

במידה וביצעת רכישת ספרים או קורסים דרך האתר, הינך משחרר בזאת את בעלי האתר ומפעיליו מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא, לרבות זמינות הספרים במלאי ו/או זמינות שירות המשלוח של דואר ישראל.

במידה וביצעת רכישה של קורס אינטרנטי, המעניק לך הטבה כלשהי, לרבות ספר/ים או שיחת ייעוץ אישית, הזכות לקבלת ההטבה באחריות הרוכש, לרבות ההזמנה והתיאום. תוקפה של ההטבה מיום ביצוע הרכישה ועד המועד המצוין באתר.