יצירת גשר בין הבית לעבודה ברמת החשיבה


הכלים המחשבתיים של העובד הם נכס עבור הארגון. מידי יום, במרחב העבודה, עושה העובד שימוש רב בכלים אלו במסגרת תפקידו. בהנחה והכלים המחשבתיים שלו מפותחים דיו, הוא ניחן ביכולת להיות ממוקד מטרה ויעדים נבחרים, רמת הריכוז שלו גבוהה, יש לו יכולת לקבל ולעבד מידע במהירות ובצורה מדויקת, הוא מאופיין בגמישות מנטלית ומיומנות בקבלת החלטות ויכולת להגיע לפתרונות יצירתיים ברגעי לחץ.

שיבוש או פגיעה בכלים המחשבתיים פוגמים בכושר המנטלי. אמנם, לא ניתן לראות מה מתרחש בראשו של העובד, אך ניתן לראות את ההשלכות לכך, על מידת הפרודוקטיביות שלו.

לאורך השנים, פותחה שפה שלמה לארגונים, מבוססת מחקרים, שמטרתה בין השאר, לזהות את הגורמים המשפיעים על רמת המוטיבציה ומידת הפרודוקטיביות של העובד במרחב העבודה, אך ישנו מרחב חיים נוסף, הבית, אשר משפיע במידה רבה על רמת התפקוד והכושר המנטלי של העובד. ישנם ארגונים, אשר מזהים את הקשר בין הבית לעבודה והשפעתו על רמת החשיבה של העובד וישנם ארגונים שלא, כך או כך, הנכונות והיכולת ליצור שינוי במרחב זה, כך שמידת ההשפעה השלילית תפחת ואף תשתנה לטובה, מוגבלת.

כיצד הבית משפיע על הכושר המנטלי של העובד?

בבית, שלא כמו בעולם העבודה, תהליכים רגשיים הם יותר דומיננטיים ושכיחות הקונפליקטים, התגובות הרגשיות והתנהגויות מפריעות בקרב בני המשפחה, גבוהה יותר. מצבים אלו, משפיעים לרעה על החשיבה של העובד. שיבושים אלו, אינם נראים לעין, אך הם מתבטאים בכושר התפקוד המנטלי, המורגש בעיקר במרחב העבודה, שבו ישנו הכרח לעשות שימוש בחשיבה.

במילים אחרות, הסבירות "לאבד את הראש" בבית, היא גבוהה יותר. לצערנו, לא ניתן לעשות הפרדה בין 'מה שקורה בבית' לבין 'מה שקורה בעבודה' ברמת החשיבה. מדובר באותו ראש, שעובר מסביבה אחת לשנייה ומושפע מהפערים הקיצוניים, בין שני המקומות. עובד, שיוצא מבית עם ראש לא מרוכז ועייף מנטלית, יגיע כך לעבודה.

התאוששות מנטלית לוקחת זמן ואינה מובטחת והסבירות לפגיעה בתפקוד ולשגיאות מנטליות, עולה. גם אם יצליח להשיב לעצמו את רמת הריכוז במהלך היום, כשישוב הביתה, לאותה סביבה, שאין בה את התנאים וכוח והתמיכה ההכרחיים להמשך התפתחותו המנטלית, המעבר בין הבית לעבודה, ימשיך להיות מורכב.

כיצד ניתן להתגבר על השפעה זו?

על מנת להתגבר על ההשפעה של החיים בבית על מרחב העבודה בהיבט זה, יש ליצור גם בבית את התנאים להתפתחות החשיבה. לשם כך, פותח מודל ושפה להתפתחות החשיבה. לימוד המודל והשפה, יקנו לו כלים ליצירת סביבה אנושית מיטבית בבית, כך שלא תהיה פגיעה בכלים המחשבתיים שלו במרחב זה והפער הקיים בין מרחבים אלו, יצטמצם - עובד שיוצא מבית, שבו נוצרים מפגשים ללא מתחים, קונפליקטים ומאבקי כוח, אלא מפגשים מוצלחים שממלאים אותו בכוח ותמיכה לחשיבה שלו, יגיע במיטבו לעבודה ומידת הפרודוקטיביות ורמת המוטיבציה שלו, לא תיפגם ואף עשויה להעלות.

מאחר ומדובר במודל אוניברסלי, יוכל העובד, באופן טבעי וללא מאמץ נוסף, ליישם אותו גם במרחב העבודה במסגרת תפקידו, לטובת פתרון קונפליקטים ומתחים ויצירת קשרים פונקציונליים מיטביים לשיפור וייעול תהליכי העבודה.

---------------------------