פיזיקה משפחתית - בניה

כאשר אנחנו לא מאפשרים את קיומו של תהליך התפתחות בבית, הוא פשוט לא מתרחש ואז, החיים שלנו הופכים לרצף מתיש של מחלות ואירועים בלתי רצויים. אין הצדקה ושום משמעות לעבור את החיים בצורה כל כך קשה. אם נראה את הבית כמקום בו אנחנו מאפשרים את קיום התהליך ונלמד איך לא להרוס אותו, נראה תוצאות. אם לא נראה את הבית כמקום להתפתחות בני המשפחה, אז היכן יהיה המקום? אנשים לרוב מנהלים תהליך מחשבתי מבוקר מחוץ לבית, המבוסס על עקרונות מסוימים ואז חוזרים הביתה ומפסיקים את התהליך. באופן הזה, החיים נשברים מידי יום במעבר מהבית החוצה ובחזרה.

 

להלן מספר נושאים לדוגמה: חסרים נושאים לדוגמה....

o קבלת החלטה על הקמת בית

o בריאות כתנאי ואינדיקציה להתפתחות תהליך מחשבתי

o המגמה ליצירת הפרטיות בבית

o בית ומטרתו

 

לקריאה של הפרק הראשון

פיזיקה משפחתית - בניה