ספרי פיזיקה משפחתית

ספרי פיזיקה משפחתית מציגים את עקרונות התפתחות התהליך המחשבתי של האדם.

הספרים מרחיבים ומעמיקים את ההבנות הבסיסיות, כפי שמוצגים בקורס 'עקרונות'  ומלווים את הקורא ליישום התהליך והכלים בהורות, זוגיות, התפתחות אישית ועסקית.  

ספרי פיזיקה משפחתית

מהדורה מודפסת אחרונה בהחלט