ספרים וקורסים של פיזיקה משפחתית

הספרים והקורסים של פיזיקה משפחתית מציגים את עקרונות התפתחות התהליך המחשבתי של האדם.

הם מרחיבים ומעמיקים את ההבנות הבסיסיות, כפי שמוצגים בקורס 'עקרונות'  ומלווים את הקורא ליישום התהליך והכלים בהורות, זוגיות, התפתחות אישית ועסקית.